Koolitus


Koolitustega toetame Sinu selge sõnumiloome ja lugude jutustamise oskuste kasutamist kommunikatsioonis, õpetame olema veenvam ja sõnaosavam kõneisik ning aitame strateegilise kommunikatsiooni abiga valmistuda muutuste ja kriisiolukordadega toimetulekuks, et nendest võitjana välja tulla.


Oskused, mille arendamisel saame abiks olla:
  • selged sõnumid

  • lugude jutustamine kommunikatsioonis

  • strateegiline sise- ja väliskommunikatsioon

  • keerulised kõnelused ja arutelud

  • meediakoolitus ja kõneisikute intervjuude praktikum (tele, raadio, kirjutav)

  • kriisikommunikatsioon

  • muudatuste juhtimine


Kuulame tähelepanelikult Sinu meeskonna kommunikatsioonioskuste koolitusvajadust, disainime sellest sobilikus vormis ja mahus õpiampsud ning viime ekspertidest koolitajate juhtimisel läbi aktiivsed ja praktilise väljundiga koolituspäevad. Meie koolitajad on pikaajalise kommunikatsioonivaldkonna kogemusega eksperdid:


Kadri Lainas

Koolitaja Kadri Lainas on sõnumiagentuur Akkadiani partner ja hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on koostanud ja ellu viinud kümneid strateegilisi kommunikatsiooniprojekte nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Rikkalikule kogemusele tuginedes on Kadri nõustanud äriettevõtteid, vabaühendusi kui ka loonud sõnumistrateegiaid avalikule sektorile. Kadri pädevusteks on äristrateegiad, juhtimisküsimused, äristrateegia integreerimine turundus- ning kommunikatsioonitegevustesse.

Kadri on lõpetanud ühe maailma hinnatuima ärikooli, Rotterdam School of Management MsC korporatiivkommunikatsiooni erialal. Kadri on kommunikatsiooni valdkonnas töötanud enam kui 20 aastat, varasemalt Kalev Chocolate Factory segmendijuhina, kommunikatsioonibüroos JLS ja Prisma Peremarketi juhtkonnas.


Eneli Mikko

Eneli Mikko on Akkadiani partner ja hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on koostanud ja ellu viinud kümneid strateegilisi kommunikatsiooniprojekte nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Rikkalikule kogemusele tuginedes on Eneli nõustanud äri- ettevõtteid, teadusasutusi kui ka loonud avalikule sektorile sõnumistrateegiaid Eesti digiühiskonna tugevuste tutvustamiseks välisturgudel. Nõustanud tervishoiu digilahenduste alal töö- ja terviseministrit (nt piiriülene retseptivahetus), koolitanud Gruusias avaliku sektori ametnikke digitransformatsiooni teemal jne. Eneli on olnud varasemalt tervise- ja tööministri nõunik ning töötanud Praxise kommunikatsioonijuhina, aidates kaasa teadmistepõhisele otsustusprotsessile Eesti poliitikakujundamises. Pikaajalise teadus- ja uuringuprojektide kommunikatsioonieksperdina on ta koolitanud riigiametnikke ja era- ja vabasektori liikmeid ning juhte. Ta on osalenud üle 50 mahuka uuringuprojekti meeskonnas nii strateegilise nõustaja, projektijuhi, intervjueerija kui ka kommunikatsiooniplaanide koostaja ja elluviijana. Ta omab kommunikatsiooniala kõrgharidust Tartu Ülikoolist.


Gea Otsa

Geal on 15-aastane kogemus kommunikatsioonivaldkonnas ning 10-aastane kogemus majandusajakirjanikuna. Geal on tugevad sisuteadmised Eesti majanduse, ettevõtluse, maksunduse ja tervishoiu teemadel.


Julia Piilmann

15-aastane kogemus meediatöös kui ka kriisikommunikatsiooni lahendamise kogemus. Tema tugevamaid külgi on venekeelse ajakirjandusmaastiku ja slaavi kultuuri tundmine. Julia konsulteerib kommunikatsioonistrateegiate loomist, kes on vedanud projekte mitmetel välisturgudel.


Dan Mikkin

Pikaajalise kogemusega loovjuht, strateeg, koolitaja ja teenusedisainer, kes pöörab tähelepanu detailidele, on hea planeerimisoskusega ja tulevikkuvaatava lähenemisega. Danil on üle 25-aastane kogemus disainimaailmas ning ta on “Disaini meistriklassi” üks koolitajatest.


Esita päring info@akkadian.eu


Tutvu Akkadiani õppekorralduse ja privaatsuspoliitika alustega.